24 μήνες από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος. Η εγγύηση καλύπτεται από την επίσημη αντιπροσωπεία.