ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ


Καλωσορίσατε στo ηλεκτρονικό κατάστημα ftinisiskevi.gr της εταιρείας SERVICE NET Α.Ε. . Παρακαλούμε διαβάστε προσεχτικά τους παρακάτω όρους χρήσης της ιστοσελίδας της εταιρίας μας. Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ηλεκτρονικού αυτού καταστήματος θεωρείται ότι κατανοεί και είναι απολύτως σύμφωνος με τους όρους χρήσης της συγκεκριμένης ιστοσελίδας.


Πνευματικά Δικαιώματα
Ο δικτυακός τόπος www.ftinisiskevi.gr προστατεύεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή (reformating), αναδημοσίευση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, μεταγλώττιση, φόρτωση (upload), διαμόρφωση, τροποποίηση, δημιουργία αντιγράφων site (mirroring) των σελίδων του δικτυακού τόπου www.ftinisiskevi.gr ή των σελίδων αποτελεσμάτων αυτού ή εκπομπή του δικτυακού τόπου www.ftinisiskevi.gr, με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του Δικαιούχου.

Σήματα
Όλα τα σήματα που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας, οι ονομασίες προϊόντων, ανεξαρτήτως του εάν εμφανίζονται με κοινά γράμματα ή σύμβολα ή απεικονίσεις, αποτελούν σήματα της Εταιρείας ή τρίτων, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Η χρήση και/ή παραποίηση των σημάτων αυτών απαγορεύεται ρητά και αποτελεί παράβαση της νομοθεσίας περί Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, περί Σημάτων, περί Αθέμιτου Ανταγωνισμού κλπ. Σας ενημερώνουμε ότι η Εταιρεία μας προτίθεται να προστατεύσει ενεργά και δυναμικά το σύνολο των πνευματικών της δικαιωμάτων.

Περιορισμένη Ευθύνη
Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το ηλεκτρονικό κατάστημα www.ftinisiskevi.gr να περιλαμβάνει ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες, εντούτοις, δεν δεσμεύεται για την ακρίβεια, την πληρότητα και την ενημερότητα του περιεχομένου της συγκεκριμένης Ιστοσελίδας. Οι χρήστες αναλαμβάνουν κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκύψει από την χρήση της Ιστοσελίδας. Επιπλέον, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για περαιτέρω ζημιές που θα δημιουργηθούν από την εκτέλεση ή όχι των παραγγελιών ή από τυχόν καθυστέρηση εκτέλεσης της για κάθε αιτία.

Σύνδεσμοι προς άλλες ιστοσελίδες
Η Εταιρεία δε φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο δικτυακών τόπων τρίτων στους οποίους είναι πιθανό να οδηγούν συνδέσεις που περιλαμβάνονται στην www.ftinisiskevi.gr και δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν στον επισκέπτη από τη χρήση της ιστοσελίδας ή και των στοιχείων που περιέχονται σ΄ αυτό.

Προσωπικά δεδομένα
Η Ιστοσελίδα www.ftinisiskevi.gr λειτουργεί σύμφωνα με όσα ορίζει η ελληνική νομοθεσία και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Κατά την τοποθέτηση μιας παραγγελίας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, σας ζητείται να δηλώσετε ορισμένα προσωπικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την διεκπεραίωση της παραγγελίας σας. Οι πληροφορίες αυτές δεν δίδονται σε τρίτους, ούτε χρησιμοποιούνται για οιονδήποτε άλλο σκοπό. Ο χρήστης ανά πάσα στιγμή το επιθυμεί μπορεί να ζητήσει την διαγραφή των στοιχείων του από τα αρχεία μας.

Εάν κάποιος από τους ανωτέρω Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης κριθεί μη νόμιμος, άκυρος ή μη εκτελεστός, ο συγκεκριμένος όρος θα θεωρείται σαν να μην έχει γραφεί, δίχως όμως να επηρεάζεται η εκτελεστότητα και εγκυρότητα των υπόλοιπων όρων. Η Εταιρεία δύναται οποιαδήποτε στιγμή να τροποποιήσει οποιονδήποτε ή το σύνολο των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσεως που περιλαμβάνονται στο παρόν και οι χρήστες θα θεωρείται ότι έχουν ειδοποιηθεί και ότι δεσμεύονται από τις αλλαγές από τη στιγμή που αυτές θα εμφανισθούν στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να διαγράψει υλικό της Ιστοσελίδας οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια.


Cookies

Tα cookies είναι σύντομα κείμενα κώδικα λογισμικού, που αποστέλλονται προς αποθήκευση από τον διαδικτυακό εξυπηρετητή (“server”) της Επιχείρησής μας στον τερματικό σας εξοπλισμό με βασική τους λειτουργία την επικοινωνία σε εμάς δεδομένων του φυλλομετρητή σας (“browser”). Ανάλογα με την διάρκειά τους τα cookies είναι είτε «προσωρινά» (session cookies) ή «μεγάλης διάρκειας» (persistent cookies).Τα «προσωρινά cookies» είναι cookies που απαλείφονται αυτομάτως όταν κλείνετε τον φυλλομετρητή σας, ενώ τα «έμμονα cookies» παραμένουν αποθηκευμένα στον τερματικό σας εξοπλισμό μέχρι τη συμπλήρωση του προκαθορισμένου χρόνου ισχύος τους. Η Επιχείρησή μας χρησιμοποιεί «cookies» για τους παρακάτω σκοπούς:

1.Για την αυτόματη αναγνώρισή σας ως εγγεγραμμένου χρήστη μετά την σύνδεσή σας (log in) ή για την περιήγηση σε ασφαλείς υποσελίδες.

2.Για την αυτόματη αναγνώρισή σας κατά την εκτέλεση αγορών και τα οποία είναι απαραίτητα για την λειτουργία της συνήθους εφαρμογής του «ηλεκτρονικού καλαθιού»

3.Για την αποθήκευση τεχνικών δεδομένων και είναι αναγκαία για την «ανάγνωση» οπτικού ή ακουστικού περιεχομένου, λεγόμενα και ως flash cookies.

4.Για την κατανομή της επεξεργασίας αιτήσεων διακομιστή μεταξύ μιας ομάδας διακομιστών.

5.Για την ηλεκτρονική αναγνώριση χρηστών ήδη συνδεδεμένων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πως δίνετε τη Συγκατάθεσή σας για την Αποδοχή της Παραπάνω Χρήσης Cookies από Μέρους μας; 

 Με την είσοδό σας στην κεντρική σελίδα του ηλεκτρονικού μας καταστήματος λαμβάνετε γνώση σχετικού σημειώματος για τη χρήση από μέρους μας cookies, το οποίο βρίσκεται σε περίοπτη θέση και παραπέμπει στην παρούσα πολιτική χρήσης με σχετική σαφή και εκτενή ενημέρωση. Σε περίπτωση, που αποφασίσετε να περιηγηθείτε σε υποσελίδες της ιστοσελίδας μας και εφόσον έχετε ρυθμίσει καταλλήλως τον διαδικτυακό σας φυλλομετρητή, παρέχετε ελευθέρως την ρητή και ειδική συγκατάθεσή σας για την χρήση αυτή. Σε αντίθετη περίπτωση υποχρεούστε να απέχετε από την περιήγηση εντός της ιστοσελίδας μας ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies στις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας.

Καλάθι Αγορών (0) Προιόντα

Αδειασμα | Τιμολόγηση